Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van relevante ontwikkelingen, events en publicaties.

Toenemende nadruk op diversiteit, inclusie en gelijkheid

Werving en selectie binnen en voor de publieke sector is aan verandering onderhevig. Traditioneel werven, ofwel post and pray, levert niet altijd meer de juiste hoeveelheid en kwaliteit van sollicitanten op. Dit vraagt om een andere manier van werken. En wat voor de publieke sector geldt, geldt natuurlijk ook voor een groot deel van de profit sector.

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van werving en selectie

Op basis van onze ervaring in de publieke sector zien wij verschillende ontwikkelingen op het gebied van werving en selectie.  Deze ontwikkelingen behandelen we in een serie van 5 artikelen.

In dit artikel gaan we in op de eerste ontwikkeling.

Toenemende nadruk op diversiteit, inclusie en gelijkheid 

Organisaties zullen steeds meer gericht zijn op het werven van kandidaten uit diverse achtergronden en met diverse perspectieven en vaardigheden. Met als doel een inclusieve werkomgeving te creëren en tegemoet te komen aan een diverse klantenkring. 

Er zijn de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie in de publieke sector geweest. Hieronder staan een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen benoemd.

  • Bewustwording en actie: er is meer bewustwording over het belang van diversiteit en inclusie in de publieke sector. Organisaties hebben stappen ondernomen om hun werkomgevingen inclusiever te maken door middel van trainingen, beleidsmaatregelen en diversiteits- en inclusiestrategieën.  
  • Focus op gelijke beloning: er is een grotere focus gekomen op het aanpakken van de loonkloof tussen verschillende groepen werknemers, zoals tussen mannen en vrouwen en tussen mensen met verschillende etnische achtergronden.  
  • Beleidsveranderingen: er zijn verschillende beleidsveranderingen doorgevoerd om de inclusie te vergroten, zoals het opstellen van quota's voor diversiteit, het invoeren van diversiteits- en inclusietrainingen en het implementeren van flexibele werktijden.  
  • Aandacht voor micro-agressies: organisaties hebben meer aandacht besteed aan micro-agressies en de schadelijke effecten die ze kunnen hebben op werknemers. Er is meer nadruk gelegd op het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving voor iedereen.  
  • Toenemende diversiteit: er is een grotere diversiteit in de publieke sector, met een groeiend aantal werknemers met verschillende achtergronden en ervaringen. Dit heeft ertoe geleid dat organisaties zich meer bewust zijn van de behoefte aan inclusie en het belang van het creëren van werkomgevingen die iedereen ondersteunen en waarderen.  

Kortom, de publieke sector heeft de afgelopen jaren stappen gezet om meer diversiteit en inclusie te bevorderen. Hoewel er nog veel werk te doen is, is er een grotere bewustwording van het belang van inclusiviteit en zijn organisaties actiever bezig met het creëren van werkomgevingen waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Gerelateerde artikelen