Duurzaam inkoopbe­leid

Jeij is onderdeel van de Driessen Groep familie. Als familie van bedrijven zijn we ons bewust van de impact die we hebben op onze omgeving. We vinden het belangrijk om een positieve impact te maken en hechten veel waarde aan duurzaamheid. Daarom stellen we ook eisen aan de partijen waar we mee samenwerken en aan de diensten en producten de we afnemen. Zo zorgen we dat onze principes doorwerken in de keten en we inkopen met impact. Dit inkoopbeleid vormt daarbij de leidraad voor elk bedrijf binnen Driessen Groep.

Eisen aan leveranciers, producten en diensten

Naast een goede prijs-kwaliteitverhouding stellen we onderstaande eisen in het kader van People, Planet en Profit.

Gedeelde normen en waarden (People)

Binnen Driessen Groep stellen wij werkgeluk centraal. Persoonlijk en professioneel zijn onze kernwaarden. Wij gaan geen relaties aan met partijen die onze normen en waarden niet delen, omdat deze afbreuk kunnen doen aan onze missie om duurzaam werkgeluk mogelijk te maken. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar het Moreel Kompas.

Goed werkgeverschap (People)

We verwachten van onze leveranciers dat zij zich als goed werkgever opstellen richting hun medewerkers. Schending van mensenrechten of kinderarbeid komt niet voor in hun ketens. Daarnaast betalen ze hun medewerkers niet minder dan het wettelijk minimumloon en zorgen zij voor sociale zekerheid die voldoet aan de (inter)nationale wetgeving. Ook verwachten wij van leveranciers dat zij de gezondheid, veiligheid en ontwikkeling van hun medewerkers vooropstellen.

Eerlijk zakendoen (Profit)

Wij willen enkel werken met betrouwbare partijen die eerlijk zakendoen net zo belangrijk vinden als wij. Betrouwbare leveranciers waarmee we een duurzame relatie aangaan verhogen de leveringsbetrouwbaarheid en beperken bedrijfsrisico’s. Wij werken op basis van wederzijds respect.

Lokaal (Planet & Profit)

Om de lokale economie te stimuleren en het milieu te ontlasten, willen wij zoveel mogelijk diensten en producten lokaal afnemen. Dit stimuleert werkgelegenheid en beperkt de impact van transport.

Milieubewust (Planet)

Wij willen onze milieubelasting zoveel mogelijk verkleinen. In samenwerking met onze leveranciers verbruiken we geen onnodige grondstoffen en wordt afval waar mogelijk hergebruikt of gerecycled. Daarom kopen wij enkel producten van voldoende kwaliteit en houden wij rekening met levensduur. Wij verwachten dat leveranciers verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzame inkoop, hergebruik, recycling en CO2-reductie.

Maatschappelijk betrokken (People & Profit)

We werken bij voorkeur samen met leveranciers die zich inzetten voor goede doelen en/of mogelijkheden bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (inclusiviteit).

MVO prestatieladder

Driessen Groep heeft trede 4 van de MVO-prestatieladder bereikt. Een prestatie gebaseerd op de internationale ISO-26000 norm. Deze certificering toont aan dat de Driessen Groep bedrijven tot de beste 25% van de markt behoort op belangrijke MVO-thema’s zoals Goed Werkgeverschap, Diversiteit & Inclusie en Opleiding & Ontwikkeling. Wij zijn enorm trots op deze erkenning, omdat het de gezamenlijke inzet voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen onderstreept. Het inspireert ons om samen te blijven werken aan een betere toekomst voor mensen, organisaties en de planeet.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer weten over ons duurzame inkoopbeleid? Neem dan gerust even contact met ons op.